B O Wydawnictwie

ISSN:

 0023-5172

Publisher:

Komitet Socjologii PAN
Instytut Studiów Politycznych PAN
 

Redakcja

KOMITET REDAKCYJNY
Jerzy Bartmiński, Jolanta Kulpińska, Henryk Markiewicz,
Fritz Schutze (Otto von Guericke Universitat w Magdeburgu),
Timothy Snyder (Yale University), Zofia Sokolewicz,
Jerzy Szacki, Piotr Sztompka, Janusz Tazbir,
Alexey Vasilyev (Rosyjski Instytut Kulturologii w Moskwie),
Ian Watson (Rutgers University - Newark), Edmund Wnuk-Lipiński
ZESPÓŁ REDAKCYJNY
Elżbieta Tarkowska (redaktor naczelny), Maria Baltaziuk (sekretarz redakcji),
Bronisław Gołębiowski, Katarzyna Kaniowska, Kazimierz Kowalewicz, Marek
Krajewski, Andrzej Piotrowski, Robert Traba, Marek Ziółkowski (zastępca redaktora
naczelnego)
RECENZENCI SPOZA ZESPOŁU REDAKCYJNEGO
Michał Buchowski, Henryk Domański, Barbara Engelking, Jerzy Jedlicki, Nina
Kraśko, Joanna Kurczewska, Zdzisław Mach, Anita Miszalska, Janusz Mucha,
Antoni Sułek, Anna Titkow